APLINKOSAUGA

MUMS RŪPI APLINKOSAUGA

Esame įsipareigoję planuoti ir atlikti darbus, naudojant veiksmingas priemones, siekiant ženkliai sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Mes laikomės ISO 14001 „Aplinkosaugos vadybos sistemos“ reikalavimų, kurie užtikrina neigiamo poveikio aplinkai mažinimą. Mes siekiame nuolat tobulinti savo aplinkosaugos vadybos veiklą ir užtikrinti, kad aplinkosaugos politika būtų taikoma ir ja laikomasi kiekviename projekte.

Mes nuolat investuojame į įvairius atsinaujinančius energijos šaltinius, maksimaliai padidiname perdirbimą ir, pagal galimybes, sumažiname susidarančių atliekų kiekį. Vykdant savo veiklą, siekiame mažinti energijos ir vandens suvartojimą. Vienas iš didžiausių mūsų prioritetų palaipsniui sumažinti išmetamą CO2 kiekį, naudojant pažangias ir modernias aplinkosaugos priemones.