DARBŲ SAUGA

Darbuotojų sauga ir sveikata buvo, yra ir bus mūsų bendrovės prioritetas. Mums rūpi žmonės kurie pas mus dirba ir mes norime užtikrinti nuolatinį jų saugumą ir sveikatos apsaugą darbe. Taikome įvairias prevencines priemones visuose bendrovės veiklos srityse ir etapuose siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą.

Mūsų bendrovė yra sudariusi ypač griežtus reikalavimus darbuotojų saugai ir sveikatai, kurių privalo laikytis kiekvienas bendrovės darbuotojas, kad užtikrintų ne tik savo, bet ir kito darbuotojo bei kitų žmonių saugumą.

Skaičiai kalba už save – mūsų bendrovės darbuotojai nėra turėję jokių traumų ar incidentų darbo vietoje per 8 bendrovės veiklos metus. Ir toliau telksime didelį dėmesį sėkmingam darbuotojų saugos ir sveikatos praktikos įgyvendinimui ir nuolatiniams savalaikiams apmokymams, kad apsaugoti darbuotojus nuo profesinių rizikų.