Tvaraus Verslo Iniciatyva

Resursas, UAB yra nusistatęs aiškų tikslą – norime prisidėti prie geresnės ateities. Mums tai reiškia, kad mes vykdome savo verslą socialiai atsakingai, ekonomiškai bei atsižvelgdami į mūsų įtaką gamtai. Mes prisiimame atsakomybę atsakingai vykdyti savo veiklą bei siūlyti inovatyvius ir tvaresnius sprendimus savo klientams ir partneriams. Mums, tvaraus verslo iniciatyva nėra tik atsitiktinis projektas. Tai yra integruota į mūsų kasdieninę veiklą. Manome, kad verslo tvarumas yra būtinas pramonės sektoriuj kuriame mes dirbame, todėl stengiamės, kiek įmanoma ir kiek galime daugiau saugoti aplinką visose savo veiklos srityse.

Aplinkosauga

Planuojant ir atliekant darbus, UAB „Resursas“ yra įsipareigojęs pasitelkti veiksmingas priemonės, siekiant ženkliai sumažinti poveikį aplinkai. Savo veiklą vykdome laikydamiesi ISO 14001 “ Aplinkosaugos vadybos sistemos ” standartų, kurie garantuoja aplinkosaugos įstatymų laikymąsi bei pagarbą aplinkai. Nuolatinis dėmesys verslo tvarumui yra vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų. Mums labai svarbu, kad mūsų pasirinkimai bei investicijos turėtų teigiamą poveikį aplinkai ir didintų išteklių naudojimo efektyvumą.

  • Mes investuojame į įvairius atsinaujinančios energijos šaltinius, tokius kaip saulės jėgainės, nuolat didiname perdirbimą ir kur įmanoma, sumažintume atliekų kiekį;
  • Mes naudojame efektyvius, energiją taupančius gaminius, įrankius bei nuolat atnaujiname gamybos įrangą bei transporto priemones, siekiant ženkliai sumažinti poveikį aplinkai ir tuo pačiu apsaugotume žmonių sveikatą;
  • Mes nuolat tobuliname savo aplinkosaugos vadybos sistemą ir supažindiname ja savo darbuotojams. Užtikriname, kad aplinkosaugos politika ir griežti reikalavimai būtų taikomi visuose mūsų vykdomuosiuose projektuose.

Socialinė atsakomybė

UAB „Resursas“ yra įsipareigojęs ir toliau tobulėti bei imtis iniciatyvos pritaikant pažangius aplinkosaugos standartus siekiant apsaugoti gamtą ateities kartoms. Tai viena iš svarbiausių mūsų vadovybės atsakomybių, kurios tikimės ir iš kiekvieno mūsų bendrovės darbuotojo. Mes laikomės visų galiojančių teisinių ir norminių reikalavimų bei pritaikome griežtus standartus siekiant socialiai apsaugoti ne tik darbuotojus bet ir bendruomenes narius šalyse kuriose dirbame.

  • Mes puoselėjame teisingumą, lyčių lygybę ir įvairovę bei siekiame pagerinti ne tik savo darbuotojų, bet ir vietinių bendruomenių gyvenimo kokybę;
  • Prie to prisidedame kurdami tinkamas darbo vietas, prieinamas žmonėms iš skirtingų socialinių bei etninių grupių;
  • Aktyviai remiame nepasiturinčias šeimas, įvairius viešus renginius, aukojame labdaros organizacijoms ir kt.

Ekonomika

Mes siekiame nuolatinių pokyčių ir naujovių, kurie veda į tvarią ateitį. Mes suprantame, kad mūsų ištekliai ir atliekos turi būti naudojami atsakingai, suvokiant mūsų planetos galimybes. Mes siekiame būti bendrove, kuri supranta kaip svarbu prisidėti prie tvaraus verslo vystymosi ir pritaikyti pažangiausias iniciatyvas.

  • Verslo planavimo ir sprendimų priėmimo procese visada atsižvelgiame į aplinkosaugos veiksnius, įskaitant mažiau kenksmingų produktų, medžiagų ir naujų gamybos metodų paieška bei įgyvendinimu;
  • Išnaudojame turimus išteklius efektyviai ir kur galima, atsakingai juos mažiname nes tikime, kad tai padeda sukurti ilgalaikę naudą.
  • Glaudžiai bendradarbiaujame su savo tiekėjais, klientais ir verslo partneriais ir kartu siekiame išlaikyti bei puoselėti aukštus aplinkos apsaugos standartus.

Kurdami bei puoselėdami ryšius su kitomis į aplinkosaugą suinteresuotosiomis šalimis, mes skatiname inovatyvias aplinkos problemų sprendimų plėtrą bei komunikaciją pramonės srityje.