Integruotos vadybos sistemos politika

Siekdama tapti lyderė mechaninių rangos darbų teikimo srityje Lietuvoje ir Europoje, vystant ilgalaikę partnerystę su klientais, UAB „Resursas” (toliau – Bendrovė) teikia kokybiškas gamybos, projektų valdymo ir kitas mechanines rangos darbų paslaugas, veikia atvirai ir sąžiningai, savo veikloje taiko pažangią valdymo praktiką ir socialinės atsakomybės principus, netoleruoja korupcijos, rūpinasi darbuotojų ugdymu ir saugumu, ypatingą dėmesį skirdama aplinkos apsaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.

Bendrovės misija yra teikti aukščiausios kokybės paslaugas pramonės sektoriui ir nuolat vystyti turimus resursus, siekiant užtikrinti partnerių konkurencinį pranašumą.

Bendrovės veikla grindžiama šiomis vertybėmis:

PATIKIMUMAS – Jūsų tikslas yra ir mūsų tikslas. Keliame aukštus reikalavimus ir prisiimame atsakomybę už savo darbuotojus, paslaugas bei procesus.

PAGARBA – gerbiame savo klientus ir partnerius, akcininkus, vietos bendruomenę ir darbuotojus. Esame etiški bei tolerantiški visoms nuomonėms. Tikime, kad pagarba kiekvieno darbui ir indėliui į bendrą veiklą padeda siekti norimų rezultatų.

PAŽANGA – vadovaujamės pažangia praktika ir ieškome naujų galimybių. Visada siekiame nuolatinio tobulėjimo, kad užtikrintume aukščiausią kompetencijos lygį. Inovacija yra neatsiejama mūsų verslo dalis ir mes siekiame , kad mūsų sprendimai neatsiliktų nuo pasaulinio lygio ir nuolatinių industrijos pokyčių.         

ATSAKOMYBĖ – tausojame aplinką bei žmonių sveikatą. Mums rūpi kiekvienas klientas, darbuotojas, projektas ir užduotis. Mes laikomės aukštų etikos standartų ir vykdome prisiimtus įsipareigojimus.

DARBUOTOJAI – ugdome kompetenciją ir siekiame sveikos darbo atmosferos. Kiekvienam komandos nariui sudarome asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybes.

BENDRADARBIAVIMAS – skiriame išskirtinį dėmesį klientų poreikiams bei rūpesčiams. Visada aktyviai bendradarbiaujame su savo partneriais ir dalijamės bendromis žiniomis bei skatiname partnerystę. Visada siekiame maksimaliai tenkinti klientų lūkesčius ir sukurti pridėtinę vertę jų verslui.

Savo veikloje Bendrovė įsipareigoja:

  1. Garantuoti aukštą teikiamų rangos darbų kokybę, nuolat vertinant ir tobulinant veiklos procesus ir užtikrinant jų efektyvumą, didinant investicijas plėtrai, veiklai gerinti bei kokybei didinti, taip pat optimizuojant veiklos išlaidas.
  2. Maksimaliai tenkinti klientų ir partnerių poreikius, stebint ir vertinant jų pasitenkinimą, rinkos tendencijas bei teikiant taikomus standartus atitinkančias rangos paslaugas, siekiant pasitikėjimu pagrįstą partnerystę.
  3. Nuolat didinti dėmesį aplinkos apsaugai bei mažinti neigiamą poveikį gamtai ir žmonėms.
  4. Nuolat vystyti, modernizuoti tiek verslo valdymo, tiek techninius darbų vykdymo sprendimus.
  5. Gerinti darbo sąlygas, šalinti pavojus ir rizikas darbe, didinti prevencinių ir (ar) korekcinių veiksmų įgyvendinimo kontrolę bei nelaimingų atsitikimų darbe prevenciją.
  6. Konsultuoti darbuotojus saugos ir sveikatos darbe klausimais.
  7. Ugdyti darbuotojų kompetenciją ir sąmoningumą, įskaitant, bet neapsiribojant, kokybės, aplinkos apsaugos bei saugos ir sveikatos srityse.
  8. Skatinti komandinę, pasitikėjimu grįstą darbo kultūrą ir etišką darbuotojų elgesį.
  9. Skatinti darbuotojų dalyvavimą sprendžiant Bendrovės procesų tobulinimo, kokybės gerinimo, aplinkos tausojimo bei saugos ir sveikatos darbe klausimus, taip pat skatinti darbuotojus vadovautis klientų ir partnerių poreikių tenkinimo darbo filosofija.
  10. Nuolat tobulinti integruotą vadybos sistemą, stebėti rizikas, įgyvendinti jos efektyvumui užtikrinti būtinas priemones.

Vykdydama ir vystydama savo veiklą Bendrovė vadovaujasi integruota vadybos sistema, atitinkančia tarptautinių kokybės vadybos (ISO 9001 ir ISO 3834-2), aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos (ISO45001) standartų reikalavimus.

Bendrovės integruota vadybos sistema prižiūrima, nuolat tobulinama, yra vieša ir laisvai prieinama visoms suinteresuotoms šalims. Visi Bendrovės darbuotojai ir asmenys, dirbantys jos pavedimu, supažindinami su šia politika ir privalo vadovautis jos nuostatomis.