ES projektai

UAB „Resursas“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų įrengimas“

UAB „Resursas“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų įrengimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Resursas“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Bendra projekto vertė – 548 867,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama – 148 441,43 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2023-07-26

Projekto vykdymo pabaiga – 2025-07-31